Informace obsažené na tomto webu jsou určené pro zákazníky a investory společnosti Total Produce PLC. Společnost Total Produce PLC. bude vyvíjet přiměřenou snahu k zajištění správnosti a přesnosti těchto informací v okamžiku jejich umisťování na tyto webové stránky.

Mějte prosím ale na paměti, že společnost Total Produce PLC. nemůže zaručit jejich přesnost a nenese odpovědnost za jakékoli ztráty či škody, jež může kdokoli utrpět v důsledku toho, že se na tyto informace spolehl. Společnost Total Produce PLC. může tyto informace kdykoli změnit.

Vezměte prosím rovněž na vědomí, že obsah tohoto webu nepředstavuje nabídku na investici do akcií společnosti Total Produce PLC. Společnost Total Produce PLC. nenese žádnou odpovědnost za obsah jakéhokoli webu, na nějž vede odkaz z webu provozovaného Total Produce PLC.

Autorská práva k tomuto webu patří společnosti Total Produce PLC. Veškerá práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

Globální podnikání – lokální znalosti

PROHLÉDNĚTE SI NAŠE GLOBÁLNÍ PŮSOBENÍ

Hledat