Přehled

Ve skupině Total Produce jsme velmi hrdí na to, že můžeme propagovat produkty, jejichž zdraví prospěšné vlastnosti byly jasně a nezvratně dokázány. Důvěra v naše odvětví pochopitelně za všech okolností vychází z důvěry v dodavatelský řetězec produktů a důvěryhodnosti těch, od nichž zboží pochází. Dodávání produktů špičkové kvality, bezpečných a s dohledatelným původem, je pro nás za všech okolností nejvyšší prioritou. Naším úkolem je naplnit a překročit očekávání zákazníka. Uznáváme rovněž odpovědnost vyplývající nám z těchto cílů především vůči rozvíjejícím se a rozvojovým státům, z nichž pochází naše zboží, ale také odpovědnost lokálních a globálních pěstitelů vůči jejich zaměstnancům a životnímu prostředí v němž působí.

Je nám rovněž jasné, že naše odpovědnost sahá napříč celým dodavatelským řetězcem až na trhy: cítíme závazek vůči našim zaměstnancům, akcionářům, zákazníkům a také komunitám, jež na celém světě zásobujeme. Ve všech našich provozech se snažíme o dodržování vyšších standardů, přesahujících prosté respektování místních předpisů. Snažíme se rovněž budovat pověst společnosti, na niž mohou být zaměstnanci a akcionáři hrdí, a co je hlavní, na niž se zákazníci mohou spolehnout.

Naše hodnoty

Spolupráce

Jsme přesvědčeni, že spotřebitelům dokážeme poskytovat nejlepší služby tehdy, pokud budeme podporovat spolupráci napříč celým dodavatelským řetězcem a zajistíme spravedlivé rozdělení výnosů.

Integrita

Věříme, že podnikat se má správně a čestně: proto uznáváme svou odpovědnost, zavádíme špičkové postupy a ke svým činům se hlásíme.

Práva spotřebitelů

Jsme toho názoru, že zákazník má mít možnost výběru. Snažíme se přinášet spotřebitelům co nejširší nabídku zboží a poskytovat jim veškerou potřebnou podporu pro to, aby mohli učinit kvalifikované rozhodnutí při výběru ovoce a zeleniny.

Srdcem lokální

Jsme přesvědčeni o významu lokálního přístupu. Ctíme svou odpovědnost vůči místním trhům, na nichž působíme, a proto ve všech našich závodech uplatňujeme zásadu, že „Přednost má místní zboží“.

Společně na cestě vzhůru

Zapojování nejnovějších technologií. Snižování nákladů. Efektivita dodávek. Tvorba hodnot.

Total Produce e-Plan – Strategické pilíře

Efektivita
„Snažíme se posilovat důvěru a integritu v rámci celého dodavatelského řetězce“
 • Hodnocení-kontrola-návštěva-zlepšení
 • Budování skutečných partnerství; Důvěra, spolehlivost a odhodlání v rámci dodavatelského řetězce
 • Zkracování dodavatelských řetězců
 • Sdílení znalostí
 • Důraz na specializaci
 • Řízení jakosti a produkce
Etický rozměr
„Chceme vyvolat skutečnou změnu“
 • Kontrola a návštěvy dodavatelů
 • Spolupráce při zlepšování pracovních podmínek
 • Vytvářet společné projekty zaměřené na udržitelnost a jejich prostřednictvím dosáhnout skutečného pokroku
Životní prostředí
„Snažíme se omezovat dopady na životní prostředí“
 • Pomáhat pěstitelům snižovat jejich dopady
 • Zajistit průběžný rozvoj našich vlastních závodů
 • Řízení zdrojů a snižování množství odpadů
Ekologie
„Snažíme se omezovat dopady na životní prostředí“
 • Lepší výběr bioproduktů
 • Upřednostňování místní produkce

Hledat